Meddelelser

Generalforsamling – Svømmeklubben VEST Brøndby

Mandag den 12. marts 2018, kl. 18.00, på Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til foreningens ledelse, og suppleanter, jf. § 11
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Ad 6:  Fire bestyrelsesposter er på valg til en ny to-årig periode:
           Formand, Sekretær, Bestyrelsesmedlem og Bestyrelsesmedlem
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hvordan logger jeg ind ?

Første gang du logge ind på din medlemsprofil er det vigtigt at du kontrollere dine oplysninger og redigere evt. forkerte oplysninger. Derudover er det vigtigt at du tilføjer dit betalingskort, så fremtidige kontingentopkrævninger kan ske automatisk. Dette gør du under menupunktet Økonomi.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte vest.holdkontakt@gmail.com

Er du et nyt medlem kan du følge denne vejledning.

Seneste nyheder